image
image
image
image
image
image
image
image

Terrasser och altaner

Terrasser och altaner är perfekta platser för mysiga familjekvällar, möten med vänner och till och med fester. De lyfter utemiljön på baksidan av villor, de bidrar till mysfaktorn och förlänger den arrea man kan ta vara på genom att sudda gränserna mellan inomhus och utomhus. Sommartid är terrasser och altaner de mest populära platser för stora och små att hänga på.

Terrasser kan vara olika: i anslutning till villor och fristående. Altaner byggs till anslutning av byggnader; de kan vara inglasade, öppna, delvis inglasade, på pålar eller delar av byggnader, med räcke i glas eller stål m.m.

Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad man vill ha och till vilket ändamål innan man sätter i gång med ett byggprojekt. Dessutom är det viktigt att bestämma sig om altanen eller terrassen ska byggas av proffs eller amatörer.

Var ska man ha sin altan eller terrass?

Mycket beror på syftet av denna tillbyggnad. Vissa älskar att se morgonsol medan de sitter på altanen och dricker sitt morgonkaffe. Andra tycker om att njuta kvällssol och färger av kvällshimlen. Altaner och terrasser rekommenderas att bygga på den östra, den sydliga och den västra sidan. Sydläget passar bäst de som älskar solhettan och kan stå ut med den. Medan de som vill få det mesta av dagsljuset och förlänga dagen väljar öst- eller västsidan. Man kan även bygga en terrass eller altan som omringar huset på två eller fler sidor, alternativt – bygga ett par altaner eller en terrass och en altan. Då kan man lätt förflytta sig från det ena stället till det andra beroende på vindar, solskenet eller behovet av att få vara i fred.

LÄS OCKSÅ:
Högkvalitativa renoveringsarbeten i Alsterbo Helläskala >>

Byggprocessen

När man har redan bestämt sig var man vill ha sin terrass eller altan, så kan man börja tänka på material och dess kvalité samt tillbyggnadens hållbarhet. Det är mycket viktigt att veta om man vill ha ett tak över sin öppna altan eller om man vill hellre få den inglasad. Det avgör vilka bärande balkar kommer att behövas i tillbyggnaden samt hur konstruktionsvikten kommer att fördelas och andra tekniska moment. Just detta beslut är speciellt viktigt för amatörer som rekommenderas att diskutera den planerade konstruktionen med byggspecialister, särskilt om det är först gång man påbörjar ett sådant projekt.

Innan man börjar bygga ska man ta reda på om det finns några kablar (el- eller internetkablar) nedgrävda i marken. Om det inte finns några kablar så kan man sätta i gång med att få bort matjorden från det stället där man tänker bygga en altan eller terrass. Lämnar man matjorden kvar så riskerar man att det kommer att samlas fukt under till byggnadens golv, det kan komma dålig lukt eller så kan det uppstå andra problem också. Sen får man lägga hydroisoleringsduk och täcka den med makadam.

Oftast byggs terrasser och altaner på ca 500-1200 mm höjd från marken eller så kann de vara lite lägre. Allting beror på den höjden som dörren till terrassen eller altanen finns på, om det handlar om en tillbyggnad i anslutning till huset. Om det handlar om en altan på höjd så ska man planera pålning i betong, montering av bärande konstruktioner och golvläggning. Ska det finnas ett räcke så måste man montera stolparna till det och bygga en trappa innan man sätter i gång med golvläggning.

Felen man ska undvika

Bygg inte på vintern! Planera under vintern, bygga på våren och sommaren.

Var noga med att beräkna belastning! Oavsett om ni själva kommer att bygga eller om ni anlitar en byggfirma, är det extremt viktigt att kalkulera rätt. Misstagen i detta moent förekommer ganska ofta, tyvärr. Och det kan orsaka höga kostnader i senare skede. I värsta fall blir man tvungen att riva ner en nybyggd konstruktion och börja om från början.

Ganska ofta förekommer det att man har valt virke av fel tjocklek, monterat stolparna i räcket på ett fel sätt, att man har valt fel beslag eller fel höjd av golv/trädäck i relation till utgången från huset.

Glöm inte skötseln av era altaner och terrasser! Vill man glädjas åt dem i många år framåt så ska man olja in alla trädetaljerna i dem minst två gånger om året.

Altan på baksidan av huset

Hösten 2019 blev vi kontaktade av en kund som ville få en altan byggd på baksidan av hans villa. Efter vi har besök kunden och lyssnat på hens önskemål kom vi överens om att skjuta fram uppstarten av projektet till mars 2020. Vi kom i gång en dag på våren genom att beställa allt nödvändigt material och hämta det eller få det levererat till byggplatsen. Det som underlättade processen var det faktumet att själva huset var relativt nybyggt (byggdes för några år sen), vilket betyder att vi slapp utföra markarbetet: marken hade redan varit förberedd.

Vi genomförde pålning av 12 stycken prefabricerade pålar i betong och sen satt vi i gång med att bygga upp hela träkonstruktionen vilken skulle bli en altan. Vi tillverkade ett träräcke som omringade hela altanen, monterade en grind samt en port som skiljade husets baksida från resten av tomten. Det var kul att se resultatet av vårt noggranna arbete. Vi hoppas att vår kund kommer att glädjas åt sin altan i många många år!

Utförda arbeten:

  • Byggandet av terass/altan
  • Träräcke och produktion av en grind
  • Arbetet har genomförts under 5 dagar
  • Arbetet har genomförts av 2 st. snickare
  • Mars 2020
  • Region: Kalmar