image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Takbyte och andra renoveringsarbeten i Koverhult

Vi fick ett samtal från en kund som ville renovera ett gammalt tak. Vi hörde beställaren och bestämde att träffa honom på plats för att kunna undersöka och visuellt utvärdera takets skick, diskutera arbetsomfattningen samt svara på alla kundens frågor.

Den första arbetsetappen omfattade takbyte på garage och andra utrymmen. Tillsammans diskuterade vi takbeläggningsstilen (färg och typ) samt andra viktiga frågor som till exempel inköp av material, finanser och arbetstid. Efter att ha kommit överens med allt detta med beställaren undertecknade vi ett arbetsavtal.

Takbyte

Efter att ha mätit taket beställde vi material som behövdes till de första arbetena: råsponter, underlagstäck som läggs på råsponter samt läkter. Dessutom beställde vi brädor, eftersom en del av vindskivor och nockplankor behövde bytas.

Snart beställdes även ett nytt regnsystem och själv takbeläggningsmaterial. Beställaren har uttryckt önskemål om att ha högkvalitativ, trovärdig, hållbar takbeläggning, så vi beställde mattsvart tegelprofilerat plåttak ROYAL. Vi vill undertrycka att sådant beställarens beslut att välja takbeläggning av hög kvalitet som kommer att tjäna i flera år är mycket lovvärd.

Det är alltid lönsamt att investera i takbeläggning av bättre kvalitet, eftersom hållbarhet är det mest viktiga kriteriet när det gäller tak. Vi brukar råda våra kunder att välja plåttak, men varje kund får bestämma för sig själv i enlighet med sin finansiella kapacitet och förståelse.

LÄS OCKSÅ:
Ett hållbart tak: saker du måste veta >>

Vi började arbetena genom att montera arbetsställningar som kunde lätt förflyttas tack vare hjul. Sedan rev vi den gamla takbeläggningen, vilken i just detta fall var TP 20 plåttak. Det visade sig att en del av takbjälkar var ruttna, så vi behövde byta dem också. Då monterade vi råsponter, underpapp, läkter och regnsystem samt tillverkade och monterade fotplåt. Sedan monterade vi den nya takbeläggningen, vindskiveplåt och nockplåt.

Andra renoveringsarbeten

Takrenoveringsarbetena utfördes på sommaren. På hösten kom vi åter tillbaka för att utföra den andra arbetsetappen – installera fönster, port- och dörrautomatik, utjämna ytterväggar samt montera fasadpanel. Vi beställde fönster, port och dörrar som tillverkades av trovärdiga europeiska tillverkare.

Vi började arbetena genom att förberedda fönsterkarm och utjämna väggar. Sedan installerade vi port, fönster och dörrar på garage. Följande arbetena omfattade montering av isoleringsmaterial och panel. Visst utförde vi även andra nödvändiga ytbehandlingsarbeten på fönster, dörrar, port och alla hörn. Arbetena avslutades genom att montera stuprör.

Vi är glada att beställaren var mycket tillfreds med alla arbeten som vårt företag utförde.

Aktuella tjänster:

Renoveringsarbeten >>

Fönster- och dörrbyte >>

Takrenoveringsarbeten (den första etappen):

 • Arbetena utfördes av 2 personer (snickare och plåtman).
 • Den totala takytan – 70 kvm.
 • En ny takbeläggning monterades.
 • 24 m regnsystem monterades.
 • 12 m nockplankor, 12 m vindskivor monterades.
 • Arbetena utfördes inom 6 dagar.

Andra renoveringsarbeten (den andra etappen):

 • Arbetena utfördes inom 5 arbetsdagar.
 • Arbetena utfördes av 2 snickare.
 • Byte av fönster och dörrar.
 • Installation av portautomatik.
 • Justering av yttre väggar och beklädning med nya panel).