• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Renovering av två tak i Tvärsbog, Kalmar län

Byggnaderna byggdes år 1920, så kunden beställde att utföra takrenovering.

Det var viktigt att byta takstolar, eftersom träet var dåligt och det till och med hade påverkats av barkborrar och inte längre utförde sin funktion.

Kunden ville belägga taken med takpannor av betong. Efter att husfundament undersöktes och vi fick svar från specialisterna bestämde kunden dock att plåtlägga taken. Plåtläggning är mycket lättare än takpannor av betong. På sådant sätt undveks för stor belastning på konstruktionen och fundamentet.

Företagets syfte var att utföra arbeten så snabbt som möjligt på ett kvalitativt sätt. Det var viktigt att planera arbetena på rätt sätt och avsluta dem i tid, eftersom båda hus är fullt utrustade och bebodda. Och vi lyckades! Alla renoveringsarbeten utfördes av två snickare och en plåtslagare under cirka två veckor.

Nu efter att taket förlängdes kan kunden få nyttja av ett nytt uterum-veranda.

 • Total takyta: 312 kvadratmeter
 • Objektsplats: Kalmar län Tvärsbog
 • Datum: september 2018

Utförda arbeten:

 • bytte av takstolar, läktar, takpapp på taket, taket förlängdes;
 • platser för två skorsten förbereddades;
 • systemet för regnvatten förnyades.