image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Högkvalitativa renoveringsarbeten i Alsterbo Helläskala

När vi besökte beställaren, hörde vi dennes önskemål och behov. Beställaren ville ha en ny huvudentré med en veranda och ingång samt badrum på andra våningen. För att verkställa dennes drömmar behövde vi att bygga en ny tillbyggnad. Efter ett kort samråd tillhandahöll vi en offert med en ungefärlig beräkning av byggnadskostnaderna. Beställaren tackade ja på vår offert och vi alla bestämde datum när arbetena ska påbörjas. Då beställde vi material som behövdes till arbetena och kom på den bestämda dagen redo för att påbörja renoveringsarbetena.

Byggnation av tillbyggnaden

Vi började genom att gräva upp marken och gjuta ett fundament. Då monterade vi och isolerade golv. Till slut monterade vi väggar och takbjälkar, lade takpapper samt monterade läkter.

På sådant sätt byggde vi ett tak till den nya tillbyggnaden.

Renovering av taket

Då började vi takrenoveringsarbeten. Vi nedmonterade den gamla konstruktionen och utförde andra förberedningsarbeten. Sedan monterade vi nya takfötter och ett nytt regnvattensystem. Vi monterade nya plåtpannor som liknar tegelpannor samt monterade ett takfönster.

Efter att våra specialister utvärderade det kritiska skorstensläget bestämdes det att även renovera skorstenen. Skorstenen putsades och armerades, så den blev starkare. Vi tillverkade moderna vindskivor och skorstenshuv samt plåtade in skorstenen.

Vi avslutade takrenoveringen genom att installera ett ventilationssystem.

Fönster och dörrar

Kunden uttryckte begäran att köpa högkvalitativa, hållbara fönster och dörrar som tillverkades i EU. Vi tog hand om beställningen och leveransen. Totalt beställde vi 9 fönster och 2 dörrar.

Efter att alla fönster och dörrar installerades, påbörjade vi fasadbehandlingen: jämnade ut och isolerade väggar, monterade nya fasadpaneler samt byggde ett tak över huvudentrén.

Företaget utförde alla renoveringsarbeten i tid och beställaren blev mycket nöjd med resultaten!

Kundens feedback:

Dom är snabba och duktiga! Man kan lita på dom! Dom fuskar INTE! Resultat blir super!! Kan rekommendera dom på det bestämdaste! Ni som har frågor kan ringa angående referenser: 0762626004 Erling

Relaterade tjänster:

Plåtslageri >>

Byggtjänster >>

 • Arbetena tog 30 d.
 • Arbetena utfördes av 2 personer (snickare och plåtman).
 • Plats: Alsterbro Helläskala

Utförda arbeten:

 • Grundläggning;
 • Byggnation av tillbyggnad (två våningar);
 • Takrenovering;
 • Ytbehandling av fasad (väggjustering, isolering, beklädning med nya paneler);
 • Installation av 9 fönster;
 • Installation av 2 dörrar;
 • Installation av ett takfönster;
 • Skorstensputsning;
 • Tillverkning av plåtelement;
 • Plåtning av skorsten;
 • Installation av tak över ytterdörr.