Om tak

Nästan varje dag får vi frågor om vilken takbeläggning som ska väljas, vad är det bästa kvalitets- / prisförhållandet och vilken typ av takbeläggning som passar för en viss takstruktur.

Taket, liksom fundamentet, är ett av de viktigaste elementen i byggnaden Ett välutrustat tak kommer att fungera länge och skydda hemmet från regn, snö och sol.
När man bygger ett hus är det därför viktigt att välja ett tak som möter pris, form, livslängd, estetik och andra aspekter.

Mer om våra tjänster:

Plåtslageri >

Byggtjänster >

Taktyper

Byggnadens tak kan vara av flera typer: platta, pulpettak, sadeltak och större hus kan ha valmtak.

Plattak

Tak med mycket låg sluttning – upp till 20 grader – kallas platta tak. Minsta sluttning krävs för att nederbörd skall kunna rinna in i hängrännor.

Pulpettak

Dessa är moderna tak, som blir alltmer populära idag. De är perfekta för ett envåningshus, och om det inte finns behov av vindzoon. De attraktiva för sitt pris, enkel design och livslängd.

Sadeltak

Det ganska vanligt att man väljer sadeltak. Deras största fördel är att nederbörd rinner bra ner. Sadeltak gör det möjligt att inreda vindutryme, därför de är extremt populära runt om i världen. Liksom pulpettak är de attraktiva för deras pris och livslängd.

Valmtak

Större hus kan ha ett tak som består av många sluttningar, torn, etc. Varje lutning av ett sådant hus måste ha samma lutningsvinkel. Installationen av dessa tak är extremt dyr och komplicerad.

Takbeläggning

Det är viktigt att välja rätt taksbeläggning, vilken väljs utifrån takets form, det geografiska läget, husets exteriör och budgeten. Om du kontaktar specialisterna kommer de säkert att hjälpa dig att välja det lämpligaste taket från ett så stort utbud: keramiska plattor, betongplattor, tennbeläggning, stenskiffer, bitumen etc.

Våra utförda takarbeten >>

På takbeläggningen beror husets långsiktiga värde, så om du bygger eller renoverar huset, välj bara pålitliga tillverkares produkter och överlåt installationsarbete till experterna.

Regnvattenavloppssystem

En av de viktigaste delarna av taket är regnvattenavloppssystem som skyddar väggarna mot negativa effekter av nederbörd. Därför är det mycket viktigt att välja rätt form och storlek på regnavloppssystemet.

Regnvattenavloppssystemet måste underhållas en gång per år. Hängrännor rengörs av ansamlad smuts, skräp, löv och så vidare.

Installation av regnvattenavloppssystem
Installation av regnvattenavloppssystem

Takventilationssystem

Lika viktigt är installationen av ett ordentligt takventilationssystem. Det finns alltid fukt i isoleringen och i luften, som ansamlas i ett oventilerat tak och kondenseras även på kalla ytor. Fukt stimulerar spridningen av svamp och mögel i träkonstruktioner, reducerar takets värmeisoleringsegenskaper. Alla dessa problem dyker upp inte omedelbart, utan över tiden. Korrekt takventilation löser detta problem.

Ibland kan det tyckas att renovering eller täckning av taket på ett hus är relativt enkel. Men med ett sådant utbud av verktyg och tekniker är det lätt att gå fel och välja fel. Om du anförtror installation av taket till yrkesverksamma, kommer du att kunna vara lung att det ska användas högkvalitativt material, och arbetet utförs professionellt. Först då kan du vara säker på att taket kommer att vara säkert, pålitligt och fungera i många år.